Η εγκληματικότητα αυξάνεται διαρκώς και, αλλάζοντας συνέχεια μορφές τον τελευταίο καιρό, έχει αρχίσει και στρέφεται πέραν των επιχειρηματιών και μεγάλων οικονομικών παραγόντων και κατά άλλων V.I.P.: πολιτικών, ηθοποιών, εταιρειών, στελεχών αλλά και άλλων  προσώπων, με διαφορετικά κίνητρα.
Βασικός σκοπός των δραστών είναι τα λύτρα ή/και η διατάραξη της ισορροπίας (πολιτικής, οικονομική κτλ), η αποκτήση δημοσιότητας, η εκδίκηση κ.α.

Από τη μικρότερη ως τη μεγαλύτερη κοινωνική εκδήλωση, είτε πρόκειται για μια μεγάλη συναυλία, είτε για μια μικρή δεξίωση, η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να παρέχει πλήρεις υπηρεσίες φύλαξης.

Με την υπηρεσία στατικής φύλαξης υπάρχει διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα και συνεχής αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας του χώρου, όπως σύστημα ασφαλείας, είσοδοι, περιφράξεις και πυροσβεστικά μέσα.

Οι ανάγκες των συνδρομητών καλύπτονται για όλα τα σήματα από το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Κάuε συνδρομητής ειδοποιείται για κάθε σήμα ξεχωριστά και - εφόσον το επιθυμεί - με μηνιαία αναφορά μέσω email.

Ένας ξεχωριστός τομέας στις υπηρεσίες ασφάλειας, με ιδιαίτερη σημασία. Μετά από αξιολόγηση του χώρου του λιμένα, από πιστοποιημένους PFSO (Port Facility Security Officer) εκπονείται σχέδιο ασφαλείας, που λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους (τρωτότητες, έκτακτα περιστατικά).

Μετά από σχέδιο ασφαλεία που υλοποιείται για κάθε πελάτη ξεχωριστά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση συστημάτων ασφαλείας όπως:

TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures) CounterSurveillance - Electronic CounterMeasures ΑΝΤΙ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Η Security Consulting Services, παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών Facilities services σε συνεργασια με την Η ΛΑΜΨΗ με μία ευρεία γκάμα υποστήριξης πιστοποιημένων υπηρεσιών:

Επάνω