Υπηρεσίες Facility Management

Η Security Consulting Services, παρέχει το σύνολο των υπηρεσιών Facilities services σε συνεργασια με την Η ΛΑΜΨΗ με μία ευρεία γκάμα υποστήριξης πιστοποιημένων υπηρεσιών:

Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ενεργειακές λύσεις αναβάθμισης κτηρίων

Απολυμάνσεις – Μυοκτονίες – Ιοκτονίες

Διαμόρφωση & Συντήρηση Κήπου

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures)
Επάνω