Υπηρεσία Στατικής Φύλαξης

Με την υπηρεσία στατικής φύλαξης υπάρχει διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα και συνεχής αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας του χώρου, όπως σύστημα ασφαλείας, είσοδοι, περιφράξεις και πυροσβεστικά μέσα.

Ο σχολαστικός έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών χώρων πραγματοποιείται από αξιόπιστο, υπεύθυνο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με νόμιμη άδεια security και συνεχή επιμόρφωση στις πιο σύγχρονες διαδικασίες στατικής φύλαξης.

Συνοπτικά, σε περίπτωση κινδύνου, μέσω της στατικής φύλαξης ενημερώνεται το Κ.Λ.Σ. της S.C.S., η Άμεση Δράση (για περιστατικά που δεν υπάρχει δυνατότητα επέμβασης), η πυροσβεστική υπηρεσία (σε συμβάν πυρκαγιάς) και οι αρμόδιοι του κτιρίου.

Οι φύλακες φροντίζουν για την κάλυψη του συμβάντος με πλήρη ενημέρωση και αναφορά, ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστούν την ηρεμία στον χώρο.

Τέλος, ενημερώνονται όλοι οι υπεύθυνοι για την εξέλιξη και το πέρας του συμβάντος ενώ, διατηρείται βιβλίο, συμβάντων όπου καταγράφεται και αρχειοθετείται λεπτομερώς το γεγονός και παρέχεται μηνιαία αναφορά στον πελάτη.

Επάνω