Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Ένας ξεχωριστός τομέας στις υπηρεσίες ασφάλειας, με ιδιαίτερη σημασία. Μετά από αξιολόγηση του χώρου του λιμένα, από πιστοποιημένους PFSO (Port Facility Security Officer) εκπονείται σχέδιο ασφαλείας, που λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους (τρωτότητες, έκτακτα περιστατικά).

Στη συνέχεια η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή βελτίωση του απαραίτητου εξοπλισμού (CCTV, συστήματα X-Ray, περιφερειακά Beams κτλ) και την παροχή πλήρως εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου ανθρώπινου δυναμικού.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κέντρο Λήψης Σημάτων Συστήματα Ασφαλείας »
Επάνω