Συστήματα Ασφαλείας

Μετά από σχέδιο ασφαλεία που υλοποιείται για κάθε πελάτη ξεχωριστά, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση συστημάτων ασφαλείας όπως:

•    Συστήματα Συναγερμού,
•    Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV),
•    Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control),
•    Συστήματα Πυρανίχνευσης, πυρόσβεση
•    G.P.S. για οχήματα και πρόσωπα, μέσω κέντρου λήψης σημάτων.

Για τα  ήδη υπάρχοντα συστήματα στο χώρο σας, μετά από  μελέτη που πραγματοποιείται προτείνονται λύσεις με  προϊόντα νέας τεχνολογίας, από τα πλέον αξιόπιστα της αγοράς.

Μετά την  εγκατάσταση,  κύριο μέλημα μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση σε τύχον λειτουγικά που προκύπτουν.

Για να σας αποστείλουμε μια ολοκληρωμένη προσφορά άμμεσα , παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα πατώντας εδώ.

Επάνω